Zinkblände

Huvudrubrik

LOGGA
     
Konsult
Konst
Kemi
Geologi

Böcker
Mölndal
Tankar
Länkar

Program

Kontakt

Allting är kemi

Ibland kan man höra att någon vill skapa ett kemikaliefritt samhälle. Varsågod men samtidigt, välkommen till stenåldern. Övriga kommentarer torde vara överflödiga.


Kemins år är 2011

FN har utlyst 2011 till Kemins år, International Year of Chemistry.

Konstutställning i Mölnlycke bibliotek, "Kristallers inre skönhet". En konstutställning med vackra strukturbilder från kemins värld. Utställningen vara från 24/9 till 18/10. Utställda alster.

En kemiutställning i Högsbo bibliotek med varierat innehåll. Där visas bland annat hur man kan framställa en mobil från en sandstensklippa, olika typer av kristaller liksom kemi i allmänhet. Totalt 5 montrar med kemi.

Den 21/10 håller jag ett föredrag på Högsbo bibliotek med titeln: Kemi - vackert & spännande. Biljettfärsäljning från 14/10, 25 kr.

Läs mer på den Svenska hemsidan om kemins år liksom på den internationella.

Kemiska milstolpar, fyra postrar som belyser kemins framsteg och betydelse inom fyra områden:
Energi, Kommunikation, Medicin och Livsmedel. Jag har fixat två av dem.

Egentligen är alla år kemins år, synd bara att så få upptäckt det!


Ur tidningen Vi, nummer 2 2011
vatten i tidningen vi

I det andra numret av tidningen Vi i år (2011) lyckas de klanta till det ordentligt. Idéen är bra då de vill förklara vad snö är och hur det bildas. Tyvärr är deras kunskaper i kemi skrämmande dåliga på Vi:s redaktion. Enligt hemsidan jobbar 14 personer på tidningen, och alla tycks ha missat kemilektionerna. Det finns tre fel på bilden som visas ovan, som är en del av ett helt uppslag som handlar om vatten och snö.

1. I bilden visas vatten som en rak molekyl där vinkeln H - O - H är 180 grader. Denna vinkel är i själva verket 104.5 grader. Varför kan man t.ex. läsa på svenska Wikipedia.

2. I bilden under ser man sex vattenmolekyler som binder till varandra och bildar en 6-ring. Förutom att alla vattenmolekyler är felritade är resten också fel. I bilden ser det ut som om syreatomerna binder till varandra. Det gör de inte! Istället binder syreatomerna till varandra via en väteatom. Alltså så här: O - H .......  H - O - H..... osv. Den streckade bindningen är en så kallad vätebindning. Vinkeln O - H ....O är däremot omkring 180 grader. Se t.ex. på engelska Wikipedia. Det är tack vare vätebindningen som det finns liv på jorden. Om inte vätebindningen fanns skulle vatten koka vid cirka -80 grader C och det skulle inte finnas något flytande vatten vid de temperaturer vi har på jorden.

3. I bilden står det också att det krävs sand eller stoftpartiklar för att is ska bildas. Det gör det inte men det underlättar. Om tillräckligt många vattenmolekyler binder till varandra kommer de att växa vidare och bilda en iskristall som är stabil.
Om kondensationskärnor tillsätts kan man få is eller vattendroppar i molnen att bildas lättare och kan därmed framkalla regn eller snö. Detta jobbade kineserna hårt med inför Peking-OS för att kunna garantera fint väder under spelen. De forskade mycket på detta inför OS men jag vet inte om det kom till nytta.

Man kan göra ett experiment själv. Koka lite vatten och häll det i ett glas som du ställer in i frysen vid -20 grader. Ställ samtidigt in ett glas med okokat vatten. Efter ett dygn har bara vattnet i ett av glasen frusit till is medan det andra fortfarande är flytande. Om man knackar på glaset med vatten med något hårt kan man få vattnet att frysa till på ett ögonblick. Orsaken är att det kokade vattnet är fritt från lösta gaser och därmed saknas det kristallisationskärnor men en störning som t.ex. en vibration kan starta kristallisationen som då sker väldigt snabbt. OBS du måste använda glas med släta och fina ytor.

Då det är kemins år i år förlåter jag er, men gör aldrig om det. / Gorans.se

Du har inte missat de två kemiprogrammen under rubriken Program till vänster.

Här tänkte jag diskutera lite rolig kemi i form av experiment och laborationer. Först ut blir troligen en laboration om hur man kan växa stora alunkristaller från en aluminiumburk.